Levent Rotary Kulübü Derneği, 2420. Bölge 10. Grup - Kuruluş Tarihi: 1972 | Ana Sayfa
Başkanların Mesajı
John F. Germ
U.R. Başkanı

Özcan Albak
U.R. 2420.Bölge Guvernörü

Fuat Yalçın
U.R.2420. Bölge 10. Grup Guvernör Yrd.
Türker Karamızrak
Kulüp Başkanı
Rotary Nedir?
Kulüp Bilgileri
Üyeler
Projeler
Faaliyetler
İletişim
Bize Ulaşın
Kulüp İçi Haberleşme
Üye Girişi
Tanımı:
"İnsanlığa hizmet etmek, her meslekten yüksek ahlak standartlarını yüceltmek ve dünyada barışı ve iyi niyeti yaymak amacıyla iş ve meslek adamlarının bir araya gelmelerinden oluşan bir kuruluştur."

Bu tanımlama 1976 yılında Uluslar arası Rotary Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 3 kişilik bir kurulun incelemelerden sonra yaptıkları bir tanımlamadır.

Amacı:
Hizmet etme idealini, bütün değerli girişimlerin temeli olarak teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;
*Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılması
*İş ve meslekte yüksek ahlak standartları uygulanmasını, bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin kabul ve takdir edilmesini ve her Rotaryenin kendi işini ve mesleğini topluma hizmet için bir fırsat sayarak yüceltmesini,
*Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel yaşamında, meslek yaşamında ve toplumsal yaşamında uygulamasını,
*Hizmet idealinde birleşmiş çeşitli iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak süretiyle uluslar arası larşılıklı anlayış, iyi niyet ve barışı teşvik etmek ve geliştirmektir.

Rotary İş ve Meslek Sahiplerinin Topluma Hizmet Kuruluşudur.

Dünyanın bazı bölgelerinde her haftalık normal toplantıların açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary'nin amacını yüksek sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary'nin ana tüzüğünde yazılı olan bu amaçlar. Rotaryenlerin kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde duvara asılı olarak da bulunur.
Rotary'nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçlar hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, "Rotary'nin genişletilmesine daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden kaleme alında ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi.
En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonunda bu altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. En son değişiklik 1951 yılında bu amaçlar süzülerek birleştirildi ve tek bir amaca, ama dört ayrı yolu hedefleyen tek bir amaç olarak yeniden ifade edildi. Rotary'nin amacı anahtar sözcük "HİZMET İDEALİ" kavramında yatar. bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir. Rotary amacının gerçek anlamı da budur.

Sloganı :
"KENDİNDEN ÖNCE HİZMET"

İngilizcesi "Service Above Self" olan ve Türkçeye yukarıda yazıldığı gibi tercüme edilen deyiş bugün için Rotary'nin en önemli sloganı olmuştur.
Tarihsel olarak bu slogana kadar benzer deyişler kullanılmıştır.
1911 yılında Portland, Oregon ABD de yapılan 2, Rotary Konvansiyonunda "He Profits Most Who Serves Best = En İyi Hizmet Eden En Çok Yararlanır" sözü benimsenmişti.
Sözün orijinali Art Sheldon isimli bir Şikagolu Rotaryene aittir. 1910 yılında yaptığı bir konuşmada "Dostlarına en iyi hizmeti veren en çok kazançlı çıkar" demekteydi.
Minneapolis, Minnesota ABD Rotary Kulübü Başkanı Ben Collins bir Rotary kulübü kurmanın en uygun yolunun kendi kulübünün benimsemiş olduğu "Kendin Değil Hizmet Önemlidir" prensibini kabul etmekten geçtiğini ifade etmiştir.
1950 Detroit Rotary Konvansiyonunda bu sözler birleştirilerek "Kendinden Önce Hizmet" halini almıştır.
1989 Yasama Konsey Toplantısında bu söz tüm dünyada Rotary Sloganı olarak kabul edilmiştir.

Amblemi :
Rotary'nin ilk amblemi, 1905 yılında Şikagolu bir oyma ustası ve Rotaryen olan Mantague Bear tarafından çizilmiştir. Bu amblem etrafında toz ve hareket olduğunu gösteren basit bir araba veya tren vagonu tekerleği çizimi idi. Tekerlek Rotary toplantılarının üyelerin dönüşümlü olarak iş yerlerinde yapılması nedeniyle dönmeyi ve hareketi temsil etmekteydi. Ayni zaman da o yıllarda tekerlek uygarlığı ve teknolojik olarak da ilerlemeyi sembolize etmekteydi. İlk kurulan kulüplerin çoğunluğu bu tekerleği çeşitli şekillerde adapte ederek kullandılar.
Nihayet, 1922'de bütün Rotaryenlerin kullanacağı bir amblem yapılması için gerekli izin verildi. Kabul edilen çark figürü oldu. Bu 6 kolu ve 24 tane dişi olan bir dişli çark idi.
1923 yılında mühendis Rotaryenler herhangi bir çarkın dönmesi ve iş yapabilmesi için merkezinde kama, mil yuvası olmasının uygun olacağını aksi takdirde böyle bir dişli çarkın ana şaftan yeterli güç alamayacağını belirttiler. Bunun üzerine amblemdeki dişli çark çiziminde ufak bir değişiklik yapılarak bir kama yuvası eklendi.
Amblemin resmi tarifi, 1929 Dallas, (Teksas, A.B.D.) Konvansiyonunda yazıldı. Resmi Rotary renkleri olarak Lacivert ve Altın Sarısı seçildi.

Bayrağı :
Rotary Bayrağı
Kabul gören Rotary Bayrağı beyaz zemin üzerinde sarı ve mavi renklerle çizilmiş olan Rotary Çarkı 'ndan oluşur. Bayrağın bazen etrafında sarı renkte bir şerit veya sarı renkli sırma bulunabilir.
Rotary bayrağından başka her kulübün ayrıca kendi bayrağı bulunur. Kulüp bayrakları iki çeşittir. Bir tanesi her toplantı yerine asılan standart bayrak, diğeri küçük ebatlı anı bayrağıdır. Bu küçük anı bayrağı diğer kulüp ziyaretlerinde, konuklara hediye olarak verilmek için kullanılır.
Bayrak dışında her dönemin temasını, bölge ve uluslar arası başkanların isimlerinin ve amblemini içeren flamalar bulunur.

24/10/2016
 Ocakbaşı ve Toplantı İptali
10/10/2016
 Guvernör Ziyareti
5.Kasım
  Ekrem Özakın Doğumgünü
3.Kasım
  Mustafa Selman Çelen Doğumgünü

19.Ekim
  Figen Veyisoğlu Doğumgünü
19.Ekim
  Güniz Çelen Doğumgünü
4.Kasım
  SEYLA LOUİSE EROĞLU Doğumgünü

1.Kasım
  SEYLA LOUİSE EROĞLU-Yaşar Eroğlu Evlilik Yıldönümü
1.Kasım
  Sevil Marulyalı-Yaşar Marulyalı Evlilik Yıldönümü


Roteş
Sivil Toplum Örgütleri

Levent Rotary Kulübü;
İş ve Meslek temsilcilerinin hizmet kuruluşudur.